Zajmiemy się obsługą rachunkową i podatkową, pozwolimy skupić się Państwu na zarządzaniu…


Pro Calculo działa na rynku w branży rachunkowej od 2004 r. Od samego początku działalności biura rozliczanie wspólnot mieszkaniowych oraz współpraca z zarządcami nieruchomości stanowiła zawsze znaczący element naszej pracy. Rozumiemy jak ważnym i nieodzownym elementem jest bezwarunkowa współpraca tych dwóch elementów, które w codziennej pracy zarządcy nieustannie się przeplatają. 
Przekazując w nasze ręce zagadnienia księgowe i podatkowe pozwala to Zarządcom skupiać się na zarządzaniu nieruchomościami, a tym samym zwiększać efektywność i skuteczność ich działania. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom proponujemy Państwu współpracę w postaci Zintegrowanego Systemu Współpracy dla Zarządców Nieruchomości.


Pro Calculo System – Zintegrowany System Współpracy dla Zarządców Nieruchomości

Program realizowany przez we współpracy z firmami: MMSOFT oraz  GrupaEuro
W ramach projektu oferujemy:


 • Dzierżawę programu LOKALE

  Nie ma konieczności wykupu licencji oprogramowania na własność (choć jest taka możliwość!)

 • Pełen serwis programu LOKALE

  Obejmuje pomoc zdalną dotyczącą wszelkich funkcji programu.

 • Dostęp 24 godziny na dobę do programu LOKALE

  Koszystaj z usługi Remote-App.

 • Czynności księgowe

  Możliwe jest ustalenie indywidualnego zakresu czynności.

Nasza rola polega na obsłudze księgowej,  umożliwiając jednak Zarządcom jednoczesną pracę, na tych samych bazach danych z pełnym dostępem do wszelkich informacji i operacji księgowych wprowadzanych przez nasze biuro.
Projekt realizowany jest przy pomocy usługi Remote-App, która umożliwia bez konieczności inwestowania we własne zaplecze informatyczne, możliwość jednoczesnej pracy i dostępu do baz danych zarówno przez zarządcę, jak i biuro rachunkowe. Współpraca odbywa się będzie na bazie programu LOKALE Firmy MMSoft.
Program LOKALE jest kompleksowym narzędziem do administrowania nieruchomościami (wspólnotami, spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i nieruchomościami komercyjnymi). Oferuje on całkowitą automatyzację procesu naliczania zaliczek i późniejszego ich rozliczania na podstawie faktycznie poniesionych kosztów, generuje niezbędne raporty, zestawienia i sprawozdania finansowe. Dodatkowo przechowuje pełną ewidencję danych o mieszkańcach, budynkach, urządzeniach pomiarowych (wraz z całkowitą historią odczytów), różnych zgłoszeniach oraz dowolne informacje dodatkowe podzielone na definiowalne kategorie (np. umowy, uchwały, itp.).  Posiada własną cześć księgową, która zawiera moduł do obsługi płatności masowych (automatyczne wczytywanie wyciągów bankowych).Czynności księgowe w cenie:

 • Ewidencja kosztów Wspólnoty, ewidencję wypłat z wyciągów bankowych. sprawdzanie poprawności ewidencji wyciągów i salda bankowego, sprawdzanie rozrachunków z kontrahentami, informowanie o nieprawidłowościach i brakach w dokumentacji kosztowej.
 • Sporządzanie wymaganych deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych, zgodnych ze stanem wynikającym z zapisów księgowych. Informowanie o wysokości podatku w terminie umożliwiającym jego terminowe uregulowanie.
 • Przygotowanie zestawień i informacji finansowych potrzebnych do przygotowania rocznego zebrania sprawozdawczo-finansowego Wspólnot Mieszkaniowych


Placeholder